logo

 

 

أ.د /عبد الوهاب محمد عزت عبد الوهاب

 رئيس الجامعة

 

 

 

أ.د. عبد الناصر بدوى إبراهيم سنجاب

نائبً رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث

 

أ.د/ نظمى عبد الحميد عبد الغنى

نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه